Po co nam to wszystko

1.WYGODA

Kady z nas wyobraa sobie swj przyszy dom jako miejsce ktre nie bdzie kojarzyo si wycznie z obowizkami ycia powszedniego, ale take z ciepem rodzinnym, komfortem, relaksem i wygod. Z miejscem w ktrym po caym dniu pracy bdzie mona usi i odpocz od wszystkich obowizkw. Chcemy aby nasz dom sta si oaz spokoju. My realizujemy Pastwa marzenia. Poprzez zaawansowan technologi tworzymy system ktry da Pastwu nieograniczone moliwoci cechujce si prostot i komfortem, a wic cechami niezbdnymi w yciu codziennym. Wyobramy sobie codzienne sytuacje ktre staj si przyczyn nerww i stresu zwizanego z ich cigym wykonywaniem. Prosty przykad: rodzinny wyjazd. biegamy za dziemi, sprawdzamy wszystkie okna, sprawdzamy czy wszystkie wiata zostay zgaszone, czy rolety s opuszczone itd itd. To wszystko trwa a nasz cudowny rodzinny wyjazd staje si koszmarem. Zadajemy sobie pytanie jak tego unikn. Czy musimy przez to wszystko przechodzi za kadym razem?? NIE!! Dlatego powsta INTELIGENTNY BUDYNEK. O ile atwiejsze stao by si ycie w budynku ktry wykonywa by wszystkie te koszmarne obowizki za nas. W ktrym poprzez nacinicie jednego klawisza moemy wyczy wiato w caym domu. W ktrym poprzez pen wizualizacj w jednym miejscu moemy sprawdzi co w danej chwili dzieje si w caym budynku. Ktre okna s otwarte, jak mamy temperatur w kadym pomieszczeniu, czy wczona jest wentylacja lub klimatyzacja... moliwoci s nieograniczone. Poprzez zcentralizowanie systemu za pomoc panelu wizualizacji moemy nie tylko obserwowa ale rwnie zarzdza naszym budynkiem. Moemy zmieni temperatur w kadej strefie, zamkn lub otworzy wybrane lub wszystkie rolety, zamkn okna w caym budynku, wczy wentylacj lub zmieni jej bieg pracy. Nasza automatyka pozwala stworzy dom ktry staje si Waszym przyjacielem a nie wrogiem, dom ktry zawsze bdzie Wam si kojarzy z wygod a nie obowizkiem, dom do ktrego zawsze bdziecie chcieli wraca.

2.BEZPIECZESTWO

Aby nasz budynek by w peni komfortowy musi by rwnie bezpieczny. Ciko sobie wyobrazi e bdziecie czuli si Pastwo komfortowo mylc cay czas czy nic zego nie dzieje si w domu w trakcie Waszej nieobecnoci. Aby dostosowa nasze systemy automatyki do Waszych potrzeb zintegrowalimy je z systemami wamaniowymi aby tworzyy jeden niezawodny a zarazem prosty i praktyczny system. Aby da naszym klientom pene poczucie bezpieczestwa zastosowalimy systemy ktre cz w sobie pen niezawodno, funkcjonalno oraz prostot obsugi. Daj to moliwoci zastosowania tych systemw w kadej grupie klientw, zarwno u osb starszych dla ktrych obsuga tego typu systemw zawsze budzi spor doze niepokoju (np. trudnoci z zapamitaniem kodu), jak i dla ludzi modych ciekawych wszelkich nowoci, wiedzcych jak wane s te systemy w yciu codziennym. Aby umoliwi Pastwu pene moliwoci korzystania z naszych systemw bezpieczestwa niezalenie od miejsca w ktrym aktualnie bdziecie si Pastwo znajdowa umoliwiamy peny podgld tego co si dzieje w budynku w czasie Waszej nieobecnoci. Ju nie musicie si przejmowa tym e w trakcie waszej nieobecnoci teciowa zdemoluje wasz wymarzony dom, przeleje kwiatki, zmieni firanki na wasz "ulubiony kolor", z naszymi systemami macie peny podgld tego co si dzieje, wystarczy tylko komputer i cze internetowe a bdziecie si czuli tak jak bycie byli we wasnym domu mimo setek kilometrw dzielcych Was od niego. Wreszcie Wasze wakacje stana si prawdziw przyjemnoci.

3.OSZCZDNO

Mamy wreszcie nasz wymarzony dom, jestemy szczliwi... ale czy zawsze? Raz na jaki czas jest co co niszczy nasz cudowny nastrj. RACHUNEK ZA ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ, WOD. Nasza automatyka umoliwia ograniczenie zuycia poszczeglnych mediw poprzez wykorzystanie elementw ju dziaajcych u Pastwa systemw automatyki. Prostym przykadem jest wykorzystanie czujnika z Waszego systemu alarmowego do sterowania owietleniem. Owietlenie jest wczone tylko tam gdzie przebywa kto z domownikw. Warunkiem wczenia wiata za pomoc czujnika ruchu jest niedostateczne dowietlenie danego pomieszczenia wiatem naturalnym. Innym przykadem oszczdnoci energii za pomoc naszej automatyki jest wykorzystanie czujnikw otwarcia okien do sterowania ogrzewaniem w danym pomieszczeniu. Otwarcie okna powoduje przejcie ogrzewania w tryb ekonomiczny w pomieszczeniu aktualnie przewietrzanym.

Wszystkie oferowane przez nasz firm elementy automatyki mog by sterowane w sposb w peni automatyczny jak i rwnie manualnie dziki czemu daj one nieograniczone moliwoci korzystania.