Stosowane przez nas systemy automatyki budynkowej oraz skadajce si na nie instalacje elektrycznemona dowolnie rozbudowywa. Oznacza to, i w pierwszym etapie prac mona przygotowa okablowanie i uruchomi niektre instalacje elektryczne oraz systemy, np.sterowanie owietleniem i ogrzewaniem. W trakcie uytkowaniamona natomiast uruchomi sterowanie pozostaymi instalacjami, takimi jak np. system alarmowy, wentylacja, rolety okienne itp. Rozbudowa systemu wie si z dooeniem do szafy rozdzielczej kolejnych sterownikw oraz zaktualizowaniem ich oprogramowania, bez koniecznoci zmian okablowania. Dziki temu zaprojektowany przez nas inteligentny dom moe by dowolnie unowoczeniany, przy czym nie s tu wymagane kosztowne remonty czy przebudowy.

Duym atutem stosowanej przez Nasz firm automatyki jest moliwo uycia kadego rodzaju osprztu elektrycznego, w postaci wycznikw lub gniazd, dostpnego na naszym rynku. Oznacza to, e stosowana przez Nas automatyka nie jest uzaleniona od jednego lub kilku przewanie drogich producentw. W ramach szerokiej oferty ISD, skierowanej do inwestorw domw jednorodzinnych oraz uytecznoci publicznej,proponujemy Pastwu kompleksow realizacj projektw, obejmujcych:

  • systemy automatyki budynku np.: sterowanie ogrzewaniem, owietleniem, roletami, markizami ,wentylacj mechaniczn, bramami wjazdowymi itd.,
  • instalacji strukturalnych tj. telefon, TV, internet,
  • konwencjonalne instalacje elektryczne,
  • system alarmowy i elementy kontroli dostpu sprzone z systemami automatyki, monitoringu posesji, powiadamiania GSM,
  • pomiary elektryczne, gwarancj i serwis urzdze automatyki.