Standardowa instalacja elektryczna obejmuje:

  • okablowanie instalacji rednich prdw,
  • okablowanie instalacji niskich prdw( Telefon, Internet, TV ),
  • okablowanie pod system wamaniowy,
  • okablowanie pod sytem domofonowy lub videodomofonowy,
  • monta i wykonanie rozdzielni elektrycznej,
  • wykonanie pomiarw ochronnych.