Błąd
  • XML Parsing Error at 1:205. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:181. Error 9: Invalid character

Sterowanie owietleniem

Sterowanie owietleniem wewntrznym jest realizowane w zalenoci od stanu obecnoci - ruchu osb przebywajcych w danych pomieszczeniach (salon, hall, schody itp.) . Sterowanie umoliwia tworzenie scen wietlnych opartych na pracujcych ukadach ciemniajcych z uwzgldnieniem danej pory dnia . Sceny wietlne s indywidualnie przygotowane pod klienta oraz mog by na bieco przez niego modyfikowane w trakcie uytkowania.W standardzie przygotowujemy 3 sceny owietleniowe a mianowicie : Znajomi/Relax/Indywidualna.

Sterowanie owietleniem w godzinach nocnych na klatkach schodowych, hall-u jest zrealizowane za pomoc czujnikw ruchu sprzeonych z ukadem ciemniania - ma to na celu ograniczenie natenia owietlenia np.do wartoci 50% nominalnej lub powolnego rozwiecania lamp do wartoci 100%, aby nie dozna nieprzyjemnego olepienia osoby zaspanej.

W standardzie uruchamiamy funkcj centralnego zgaszenia owietlenia z kadego wycznika zamontowanego w domu oraz funkcj "centralnie wycz wszystko" ktra spowoduje wyczenie wszystkich punktw wietlnych w domu, wyczenie niektrych gniazdek, spadek na okrelony czas temperatury w pomieszczeniach o wybran warto, zasunicie rolet, uzbrojenie systemu alarmowego za pomoc jednego klawisza umiejscowionego w najdogodniejszym dla Pastwa miejscu.

Sterowanie owietleniem na zewntrz moe zosta przyjte jako sterowanie cakowicie zautomatyzowane, np. owietlenie ziemne uruchamiane wycznie podczas ruchu osb na chodnikach oraz wjazdu samochodw na teren posesji, w momencie niedostatecznego owietlenia wiatem naturalnym (czujnik zmierzchu), lub w sposb manualny gdzie uytkownik decyduje kiedy i na jak dugo wiato ma zosta zapalone.